امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

شماره های تماس با ما

(10خط)     33333145 - 013استاندارد IP دوربین های مداربسته ( بخش بیست و یکم )


استاندارد بین المللی IP برای تعیین درجه مقاومت تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ اجسام خارجی یا گرد و غبار وتماس های تصادفی و نفوذ آب استفاده می شود . درجه بندی IP از دو عدد پشت سرهم تشکیل شده است که هر رقم بیانگر یک ویژگی خاص از سطح حفاظتی است . رقم اول مشخص کننده درجه حفاظتی است که تجهیز در برابر عوامل خارجی نظیر انگشت ، ابزار یا گرد و غبار ایجاد می کند . حفاظت تجهیز در برابر عوامل خارجی با بزرگتر شدن این رقم بهتر می شود . رقم دوم میزان عایق بودن تجهیز در برابر مایعات را نشان می دهد . مانند رقم قبلی با بزرگتر شدن این رقم عایق بندی تجهیز بهتر می شود . به عنوان مثال درجه IP66 مخصوص تجهیزاتی است که در برابر نفوذ گرد و غبار و فشارهای بالای آب عایق هستند . اکثر تجهیزاتی که در خارج ساختمان نصب شده اند درجه IP66 دارند و حداقل درجه مجاز برای این تجهیزات IP44 است . در صورتی که دستگاهی در برابر یکی از عوامل فاقد حفاظت باشد به جای رقم مربوط به آن از حرف X استفاده می شود . به عنوان مثال IP2X .

 

 

درجه بندی استاندارد IP
رقم اول توضیح تعریف
حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی به داخل بدنه
۰ بدون حفاظت بدون هیچ حفاظت خاص 
۱ حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر از ۵۰ میلی متر سطوح بزرگی از بدن مثل دست ( حفاظت در برابر دسترسی غیرمجاز وجود ندارد ) ؛ اجسامی که قطرشان بیشتر از ۵۰ میلی متر است .
۲ حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر از ۱۲ میلی متر انگشت یا اجسامی که طول آنها بیشتر از ۸۰ میلی متر است ؛ اجسامی که قطرشان بیشتر از ۱۲ میلی متر است .
۳ حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر از ۵/۲ میلی متر ابزار ، سیم و اجسامی که قطر یا ضخامت آنها بیشتر از ۵/۲ میلی متر است  ؛ اجسامی که قطرشان بیشتر از ۵/۲ میلی متر است .
۴ حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر از ۰/۱ میلی متر سیم ها یا نوارهایی که ضخامت یا قطر آنها بیشتر از ۰/۱ میلی متر است ؛ اجسامی که قطرشان بیشتر از ۰/۱ میلی متر است .
۵ حفاظت شده در برابر ورود گرد و غبار از ورود کامل گرد و غبار کاملا جلوگیری نمی شود ، اما گرد و غبار به راحتی وارد بدنه نمی شود و نمی تواند عملکرد تجهیز را مختل کند .
۶ حفاظت شده در برابر ورود ریز گرد ریزگرد به داخل بدنه وارد نمی شود .
رقم دوم توضیح تعریف
حفاظت در برابر ورود مایع به داخل بدنه
۰ بدون حفاظت بدون هیچ حفاظت ویژه
۱ عایق در برابر چکه های عمودی آب چکیدن آب ( ریزش عمودی آب )
۲ عایق در برابر چکه آب با حداکثر زاویه ۱۵ درجه در صورتی که محفظه با هر زاویه زیر ۱۵ درجه و در هر جهتی از حالت عادی خود منحرف شود ، چکیدن آب روی آن تاثیر مضری ندارد .
۳ عایق در برابر پاشیده شدن آب با حداکثر زاویه ۶۰ درجه پاشیده شدن آب تا زاویه ۶۰ درجه و در هر جهتی نباید تاثیر مضری داشته باشد .
۴ عایق در برابر پاشیده شدن آب از هر جهت و زاویه ای اگر در هر جهتی روی محفظه آب ریخته شود نباید تاثیرمضری داشته باشد .
۵ عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار از هر جهت در صورتی که آب با فشار به محفظه برخورد کند ، نباید آب به داخل محفظه نفوذ کند .
۶ عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد از لوله در صورت پاشیده شدن آب در هر جهت نباید در اثر فشاری که آب به محفظه وارد می کند ، آب به داخل محفظه نفوذ کند .
۷ عایق در برابر غوطه ور شدن موقتی در آب در زمان غوطه وری در آب برای مدت زمان و فشار آب معین نباید آب ورودی به میزانی باشد که به تجهیز آسیب برساند .
۸ بدنه کاملا آب بندی شده و مناسب استفاده دائم در زیر آب محفظه تحت شرایطی که تولید کننده آن مشخص کرده است برای کار مداوم زیر آب مناسب است .

 

درجه بندی NEMA :

درجه بندی  NEMA درجه بندیمتناظر IP شرایط کاری
در مناطق بی خطر 
NEMA 1 IP 10 محفظه برای مصارف داخلی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ) به داخل محفظه جلوگیری می شود .
NEMA 2 IP 11 محفظه برای مصارف داخلی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در بخش های خطرناک مناسب است . علاوه براین از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از چکه کردن یا پاشیده شدن مختصر آب جلوگیری می کند .
NEMA 3 IP 54 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در بخش های خطرناک مناسب است . علاوه براین از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از باران ، تگرگ و برف جلوگیری می کند ؛ محفظه در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند .
NEMA  ۳R IP 14 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در بخش های خطرناک مناسب است . علاوه براین از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از باران ، تگرگ و برف جلوگیری می کند ؛ محفظه در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند .
NEMA 3S IP 54 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در بخش های خطرناک مناسب است . علاوه براین از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ناشی از رسوب یا وزش باد ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از باران ، تگرگ و برف جلوگیری می کند ؛ بخش های مکانیکی بیرون محفظه در اثر یخ زدگی ، صدمه نمی بیند و به کار خود ادامه می دهند .
NEMA 3X محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ناشی از رسوب یا وزش باد ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر تاثیر مخرب ورود آب ناشی از باران ، تگرگ و برف جلوگیری می کند ؛ بخش های مکانیکی بیرون محفظه در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند و به کار خود ادامه می دهند .
NEMA 3RX تمامی مقررات NEMA 3R و NEMA 3X را برآورده می کند .
NEMA 3SX تمامی مقررات NEMA 3S و NEMA 3X را برآورده می کند .
NEMA 4 IP 56 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ناشی از رسوب یا وزش باد ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر تاثیر مخرب ورود آب ناشی از باران ، تگرگ و برف پاشیده شدن آب و جریان مستقیم خارج شده از لوله آب جلوگیری می کند ؛ محفظه در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند .
NEMA 4X IP 56 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ناشی از رسوب یا وزش باد ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر تاثیر مخرب ورود آب ناشی از باران ، تگرگ و برف جلوگیری می کند ؛ محفظه یک سطح حفاظتی اضافی در برابر خوردگی داشته و در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند .
NEMA 5 IP 52 محفظه برای مصارف داخلی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( لکه ها و ته نشین شدن گرد و غبار ، نخ و الیاف معلق در هوا ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از چکه کردن و پاشیده شدن آب جلوگیری می کند.
NEMA 6 IP 67 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( لکه ها ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر تاثیر مخرب ورود آب ناشی از جریان مستقیم خارج شده از لوله آب و فرورفتگی موقتی در آب جلوگیری می کند ؛ محفظه در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند .
NEMA 6P IP 67 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( گرد و غبار ناشی از رسوب یا وزش باد ) به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی ازجریان مستقیم خارج شده از لوله آب و فرورفتگی موقتی در آب جلوگیری می کند؛ محفظه یک سطح حفاظتی اضافی در برابر خوردگی دارد و در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند .
NEMA 12 IP 52 محفظه برای مصارف داخلی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( لکه ها و گرد و غبار معلق در هوا ، پرز ، نخ و الیاف معلق در هوا )  به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از چکه کردن و پاشیده شدن آب جلوگیری می کند ؛ محفظه یک سطح حفاظتی اضافی در برابر خوردگی دارد و در اثر یخ زدگی صدمه نمی بیند .
NEMA 12K IP 52 محفظه برای مصارف داخلی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( لکه ها و گرد و غبار معلق در هوا ، پرز ، نخ و الیاف معلق در هوا )  به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از چکه کردن و پاشیده شدن آب جلوگیری می کند.
NEMA 13 IP 54 محفظه برای مصارف داخلی ساخته شده است و درجه حفاظتی آن برای حفاظت افراد در برابر بخش های خطرناک مناسب است . علاوه بر این از ورود اجسام خارجی ( لکه ها و گرد و غبار معلق در هوا ، پرز ، نخ و الیاف معلق در هوا )  به داخل محفظه جلوگیری می شود ؛ سطح حفاظتی ایجاد شده از تاثیر مخرب ورود آب ناشی از چکه کردن و پاشیده شدن آب جلوگیری می کند ؛ محفظه در برابر پاشیده شدن ، افشاندن و چکه کردن مواد روغنی و ضد زنگ حفاظت شده است .
در مناطق خطرناک
NEMA 7 محفظه برای مصارف داخلی در مناطق خطرناک طبق درجه بندی کلاس I ، بخش ۱ ، گروه های A ، B ، C و D از استاندارد NFPA70 مناسب است .
NEMA 8 محفظه برای مصارف داخلی و خارجی در مناطق خطرناک طبق درجه بندی کلاس I ، بخش ۱ ، گروه های A ،B ،‍‍‍‍‍ C  و D از استاندارد NFPA70 مناسب است .
NEMA 9 محفظه برای مصارف داخلی در مناطق خطرناک طبق درجه بندی کلاس II ، بخش ۱ ، گروه های E ، F و G از استاندارد NFPA70 مناسب است .
NEMA 10 محفظه طبق مقررات سلامت و ایمنی معدن ، ۳۰CFR و بخش ۱۸ ساخته شده است .

 

 

 

گواهی ATEX و IECEx :

در هنگام نصب دوربین در مکانهایی که در آنجا احتمال انفجار وجود دارد دوربین و محفظه نگهدارنده آن باید گواهینامه های مربوط به رعایت مقررات استاندارد جهانی IECEx یا ATEX اروپایی را اخذ کرده باشند . محفظه نگهدارنده و دوربین در چنین مکان هایی نباید هیچ گونه تولید جرقه یا تاثیری بر محیط پیرامون خود بگذارند که منجر به انفجار شود . از تجهیزات دارای گواهینامه IECEx یا ATEX در مکان هایی استفاده می شود که در آنجا گاز ، بخار و یا مایعات قابل اشتعال وجود داشته باشد . مکان هایی نظیر سکوهای نفتی ، کارخانجات تولید مواد شیمیایی و رنگ ، محل سوختگیری هواپیما و خطوط انتقال گاز جزء مناطقی هستند که تجهیزات الکتریکی و مکانیکی به کار رفته در آنجا باید گواهینامه IECEx یا ATEX داشته باشد .

ex

لوگوی ‍ATEX و CE از راست به چپ

تعداد مشاهده مطلب : 1,221 بار

لینک کوتاه مطلب : https://poulgilan.com/?p=13695


نام و نام خانوادگی ( الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت / وبلاگ (اختیاری)