×
کاربر مهمان
ورود | عضویت

نظرات کارآموزان

section-header-mobile d-table
section-header نظرات کارآموزان | صفحه اصلی > نظرات کارآموزان
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
مهدی صدفی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح تعمیرات لپ تاپ مجتمع آموزشی پل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
آبتین رضائی نیا
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح تعمیرات دوربین مداربسته مجتمع آموزشی پل گیلان
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
مهدی نوروزی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح تعمیرات لپ تاپ مجتمع آموزشی پل گیلان
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
علیرضا حیدری
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع آموزشی پل گیلان
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
علی اکبر مهدی پور
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح تعمیرات لپ تاپ مجتمع آموزشی پل گیلان
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
مریم غلام پور
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح آموزش تعمیرات لپ تاپ ، پرینتر و اسکنر
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
سینا جهانیان
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح آموزش تعمیرات موبایل
2 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
میلاد شارقی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح آموزش تعمیرات موبایل و تبلت
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
علی قوامی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز طرح آموزش تعمیرات موبایل و تبلت
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
جواد مهری
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز طرح آموزش تعمیرات موبایل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
میلاد بابائی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره دوره آموزش نصب دوربین مداربسته مجتمع آموزشی پل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
علیرضا بلالی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز طرح آموزش تعمیرات موبایل و تبلت
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
آقای مرادی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز طرح جامع تعمیرات موبایل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
آقای بیک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره دوره آموزش تعمیرات موبایل
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
پوریا توپچی
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره دوره آموزش نصب دوربین مداربسته مجتمع آموزشی پل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
مهراب پاریاد
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره دوره آموزش نصب دوربین مداربسته مجتمع آموزشی پل
0 لایک