×
کاربر مهمان
ورود | عضویت
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
عباد نوری
بسته نصب دوربین های مداربسته لیمو
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز بسته نصب دوربین های مداربسته لیمو
2 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
عادل یوسف نژاد
دوره نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز عزیز در خصوص شرکت در کلاس های نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
سهیل پورایمانی
دوربین های مدار بسته و انتقال تصویر
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز دوره های دوربین مدار بسته مجتمع پل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
زهرا ناصح
تعمیرات موبایل مجتمع پل
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز دوره تعمیرات موبایل مجتمع پل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
مهسا اقبالی
تعمیرات موبایل و تبلت
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر شرکت کننده دوره تعمیرات موبایل و تبلت آموزشگاه پل
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
سعید تیموری
آموزش نصب دوربین های مداربسته
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز در خصوص دوره نصب دوربین های مداربسته
3 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
فاروق شیخ انصاری
تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز در خصوص دوره تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر مجتمع آموزشی پل
3 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
سارا قلی زاده
بسته آموزش تعمیرات موبایل لیمو
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموزش بسته آموزش تعمیرات موبایل لیمو
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
مریم غلام پور
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح آموزش تعمیرات لپ تاپ ، پرینتر و اسکنر
0 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
علیرضا حیدری
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره طرح نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع آموزشی پل
2 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
علیرضا پوررفیع
دوره لپتاپ
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر کارآموز درباره دوره آموزش تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر
2 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
سعیده طباطبائی
دوره تعمیرات لپتاپ
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموزان دوره تعمیرات لپتاپ
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
آراد پرورش
تعمیرات موبایل
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظرات کارآموز درمورد دوره تعمیرات موبایل مجتمع پل
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
محمد شهیدیان
تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز در خصوص دوره تعمیرات کامپیوتر و لپتاپ
3 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
محمد یوسفی
تعمیرات موبایل و تبلت
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز دوره تعمیرات موبایل و تبلت
3 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
مهرداد علوی
بسته آموزشی تعمیرات موبایل
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز بسته آموزش تعمیرات موبایل مجتمع پل
1 لایک
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
عاطف دانا
بسته آموزش تعمیرات لپ تاپ
نظر کارآموزانی که دوره های پل را به اتمام رسانده اند
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید
نظر مهارت آموز دوره تعمیرات لپتاپ لیمو مجتمع پل
0 لایک