×
کاربر مهمان
ورود | عضویت

تقویم آموزشی

section-header-mobile d-table
section-header تقویم آموزشی | صفحه اصلی > تقویم آموزشی
عنوان دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع کلاس ها ساعت ظرفیت
آموزش برنامه نویسی اندروید پیشرفته شنبه, دو شنبه, 1400/05/09 15:00 الی 18:00 4 نفر باقی مانده
آموزش نصب پنل اعلام حریق دو شنبه, سه شنبه, 1400/05/05 12:00 الی 15:00 3 نفر باقی مانده
آموزش نصب پنل اعلام حریق چهار شنبه, پنج شنبه, 1399/12/06 12:00 الی 15:00 ظرفیت تکمیل شده
آموزش نصب دزدگیر اماکن دو شنبه, سه شنبه, 1400/05/05 12:00 الی 15:00 3 نفر باقی مانده
آموزش نصب دزدگیر اماکن چهار شنبه, پنج شنبه, 1399/12/06 12:00 الی 15:00 ظرفیت تکمیل شده
آموزش نصب آیفون تصویری دو شنبه, سه شنبه, 1400/05/05 12:00 الی 15:00 3 نفر باقی مانده
آموزش نصب آیفون تصویری چهار شنبه, پنج شنبه, 1399/12/06 12:00 الی 15:00 ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل شنبه, یک شنبه, دو شنبه, 1400/05/24 18:00 الی 21:00 1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/05/20 15:00 الی 18:00 ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/04/26 09:00 الی 12:00 1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/05/05 09:00 الی 12:00 1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل شنبه, یک شنبه, دو شنبه, 1400/05/09 15:00 الی 18:00 2 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/05/26 12:00 الی 15:00 3 نفر باقی مانده
آموزش برنامه نویسی اندروید یک شنبه, سه شنبه, 1400/01/29 18:00 الی 21:00 3 نفر باقی مانده
آموزش برنامه نویسی اندروید شنبه, چهار شنبه, 1400/05/13 18:00 الی 21:00 4 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته دو شنبه, سه شنبه, 1400/05/18 09:00 الی 12:00 5 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته شنبه, یک شنبه, 1400/05/09 15:00 الی 18:00 4 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/04/31 12:00 الی 15:00 2 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/05/21 18:00 الی 21:00 5 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان شنبه, یک شنبه, 1400/05/17 09:00 الی 12:00 2 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان دو شنبه, سه شنبه, 1400/05/26 18:00 الی 21:00 3 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات کنسول‌های بازی چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/05/21 12:00 الی 15:00 ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیرات کنسول‌های بازی شنبه, یک شنبه, 1400/05/02 15:00 الی 18:00 ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر شنبه, یک شنبه, 1400/04/27 09:00 الی 12:00 2 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/05/14 15:00 الی 18:00 4 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر شنبه, یک شنبه, 1400/05/03 12:00 الی 15:00 1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر دو شنبه, سه شنبه, 1400/05/26 09:00 الی 12:00 5 نفر باقی مانده
آموزش برنامه نویسی اندروید پیشرفته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, دو شنبه,
1400/05/09
15:00 الی 18:00
4 نفر باقی مانده
آموزش نصب پنل اعلام حریق
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/05/05
12:00 الی 15:00
3 نفر باقی مانده
آموزش نصب پنل اعلام حریق
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1399/12/06
12:00 الی 15:00
ظرفیت تکمیل شده
آموزش نصب دزدگیر اماکن
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/05/05
12:00 الی 15:00
3 نفر باقی مانده
آموزش نصب دزدگیر اماکن
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1399/12/06
12:00 الی 15:00
ظرفیت تکمیل شده
آموزش نصب آیفون تصویری
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/05/05
12:00 الی 15:00
3 نفر باقی مانده
آموزش نصب آیفون تصویری
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1399/12/06
12:00 الی 15:00
ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه, دو شنبه,
1400/05/24
18:00 الی 21:00
1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/05/20
15:00 الی 18:00
ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/04/26
09:00 الی 12:00
1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/05/05
09:00 الی 12:00
1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه, دو شنبه,
1400/05/09
15:00 الی 18:00
2 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/05/26
12:00 الی 15:00
3 نفر باقی مانده
آموزش برنامه نویسی اندروید
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه, سه شنبه,
1400/01/29
18:00 الی 21:00
3 نفر باقی مانده
آموزش برنامه نویسی اندروید
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, چهار شنبه,
1400/05/13
18:00 الی 21:00
4 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/05/18
09:00 الی 12:00
5 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/05/09
15:00 الی 18:00
4 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/04/31
12:00 الی 15:00
2 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/05/21
18:00 الی 21:00
5 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/05/17
09:00 الی 12:00
2 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/05/26
18:00 الی 21:00
3 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات کنسول‌های بازی
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/05/21
12:00 الی 15:00
ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیرات کنسول‌های بازی
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/05/02
15:00 الی 18:00
ظرفیت تکمیل شده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/04/27
09:00 الی 12:00
2 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/05/14
15:00 الی 18:00
4 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/05/03
12:00 الی 15:00
1 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/05/26
09:00 الی 12:00
5 نفر باقی مانده
انتخاب زمانبندی کلاس ها
زمانبندی کلاس ها توسط اپراتور
برای انتخاب زمانبندی کلاس های دوره توسط متصدی ثبت نام، میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید، تا رول ثبت برای شما انجام شود.
013-33333145

section-header واتس اپ
section-header-mobile d-table