عید 1
Days
0 0 0 0
0 0 0 0
Hours
0 0 0 0
0 0 0 0
Minutes
0 0 0 0
0 0 0 0
Seconds
0 0 0 0
0 0 0 0
×
کاربر مهمان
ورود | عضویت
عنوان دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع کلاس ها ساعت ظرفیت
دوره هوشمند سازی ساختمان شنبه, 2022/11/15 01:05:00 الی 05:24 1000 نفر باقی مانده
آموزش تخصصی تعمیرات ماینر یک شنبه, 1401/01/01 19:35:00 الی 22:51 90 نفر باقی مانده
آموزش نصب پنل اعلام حریق دو شنبه, 1401/01/01 04:22:00 الی 10:53 90 نفر باقی مانده
آموزش نصب دزدگیر اماکن سه شنبه, 1401/01/01 14:11:00 الی 19:38 90 نفر باقی مانده
آموزش نصب دزدگیر اماکن دو شنبه, 1401/07/19 22:50:00 الی 12:58 98 نفر باقی مانده
آموزش نصب آیفون تصویری دو شنبه, 1401/01/01 00:00:00 الی 02:12 90 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل شنبه, 1401/02/28 17:23:00 الی 12:58 40 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل یک شنبه, 1401/07/19 12:01:00 الی 15:17 98 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل یک شنبه, 1401/07/19 14:08:00 الی 18:31 98 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته سه شنبه, 1401/03/01 16:18:00 الی 22:46 90 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته یک شنبه, 1401/07/19 12:02:00 الی 16:24 98 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته یک شنبه, 1401/07/19 00:01:00 الی 04:20 100 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان پنج شنبه, 1401/01/01 04:20:00 الی 10:50 90 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان شنبه, 1401/07/19 00:59:00 الی 17:17 98 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات کنسول‌های بازی یک شنبه, 1401/01/01 18:30:00 الی 09:47 90 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر دو شنبه, 1401/01/01 04:21:00 الی 09:46 90 نفر باقی مانده
دوره هوشمند سازی ساختمان
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه,
2022/11/15
01:05 الی 05:24
1000 نفر باقی مانده
آموزش تخصصی تعمیرات ماینر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه,
1401/01/01
19:35 الی 22:51
90 نفر باقی مانده
آموزش نصب پنل اعلام حریق
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه,
1401/01/01
04:22 الی 10:53
90 نفر باقی مانده
آموزش نصب دزدگیر اماکن
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
سه شنبه,
1401/01/01
14:11 الی 19:38
90 نفر باقی مانده
آموزش نصب دزدگیر اماکن
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه,
1401/07/19
22:50 الی 12:58
98 نفر باقی مانده
آموزش نصب آیفون تصویری
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه,
1401/01/01
00:00 الی 02:12
90 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه,
1401/02/28
17:23 الی 12:58
40 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه,
1401/07/19
12:01 الی 15:17
98 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه,
1401/07/19
14:08 الی 18:31
98 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
سه شنبه,
1401/03/01
16:18 الی 22:46
90 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه,
1401/07/19
12:02 الی 16:24
98 نفر باقی مانده
آموزش نصب دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه,
1401/07/19
00:01 الی 04:20
100 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
پنج شنبه,
1401/01/01
04:20 الی 10:50
90 نفر باقی مانده
آموزش ساخت تابلو روان
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه,
1401/07/19
00:59 الی 17:17
98 نفر باقی مانده
آموزش تعمیرات کنسول‌های بازی
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه,
1401/01/01
18:30 الی 09:47
90 نفر باقی مانده
آموزش تعمیر پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه,
1401/01/01
04:21 الی 09:46
90 نفر باقی مانده
انتخاب زمانبندی کلاس ها
زمانبندی کلاس ها توسط اپراتور
برای انتخاب زمانبندی کلاس های دوره توسط متصدی ثبت نام، میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید، تا رول ثبت برای شما انجام شود.
013-33333145
واتس اپ