×
کاربر مهمان
ورود | عضویت
صفحه اصلی دپارتمان ها تقویم آموزشی فروشگاه بلاگ درخواست خوابگاه دعوت به همکاری درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی | صفحه اصلی > تقویم آموزشی
عنوان دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع کلاس ها ساعت ظرفیت
برنامه نویسی اندروید پیشرفته چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/03/13 15:00 الی 18:00 4 نفر باقی مانده
نصب پنل اعلام حریق دو شنبه, سه شنبه, 1400/03/10 15:00 الی 18:00 2 نفر باقی مانده
نصب پنل اعلام حریق چهار شنبه, پنج شنبه, 1399/12/06 12:00 الی 15:00 ظرفیت تکمیل شده
نصب دزدگیر اماکن دو شنبه, سه شنبه, 1400/03/10 15:00 الی 18:00 2 نفر باقی مانده
نصب دزدگیر اماکن چهار شنبه, پنج شنبه, 1399/12/06 12:00 الی 15:00 ظرفیت تکمیل شده
آیفون تصویری دو شنبه, سه شنبه, 1400/03/10 15:00 الی 18:00 2 نفر باقی مانده
آیفون تصویری چهار شنبه, پنج شنبه, 1399/12/06 12:00 الی 15:00 ظرفیت تکمیل شده
نرم افزار موبایل شنبه, یک شنبه, دو شنبه, 1400/03/09 15:00 الی 18:00 3 نفر باقی مانده
نرم افزار موبایل سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/03/04 18:00 الی 21:00 3 نفر باقی مانده
نرم افزار موبایل شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/02/28 09:00 الی 12:00 ظرفیت تکمیل شده
نرم افزار موبایل شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/03/22 09:00 الی 12:00 ظرفیت تکمیل شده
نرم افزار موبایل سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/03/19 12:00 الی 15:00 5 نفر باقی مانده
برنامه نویسی اندروید یک شنبه, سه شنبه, 1400/01/29 18:00 الی 21:00 3 نفر باقی مانده
برنامه نویسی اندروید شنبه, چهار شنبه, 1400/03/12 18:00 الی 21:00 3 نفر باقی مانده
دوربین مداربسته چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/03/20 15:00 الی 18:00 4 نفر باقی مانده
دوربین مداربسته دو شنبه, سه شنبه, 1400/03/04 12:00 الی 15:00 1 نفر باقی مانده
تابلو روان شنبه, یک شنبه, 1400/03/29 18:00 الی 21:00 2 نفر باقی مانده
کنسول‌های بازی دو شنبه, سه شنبه, 1400/03/31 15:00 الی 18:00 ظرفیت تکمیل شده
کنسول‌های بازی چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/03/13 18:00 الی 21:00 3 نفر باقی مانده
پرینتر و اسکنر شنبه, یک شنبه, 1400/02/26 15:00 الی 18:00 6 نفر باقی مانده
پرینتر و اسکنر شنبه, یک شنبه, 1400/03/08 15:00 الی 18:00 2 نفر باقی مانده
پرینتر و اسکنر چهار شنبه, پنج شنبه, 1400/03/26 12:00 الی 15:00 5 نفر باقی مانده
برنامه نویسی اندروید پیشرفته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/03/13
15:00 الی 18:00
4 نفر باقی مانده
نصب پنل اعلام حریق
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/03/10
15:00 الی 18:00
2 نفر باقی مانده
نصب پنل اعلام حریق
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1399/12/06
12:00 الی 15:00
ظرفیت تکمیل شده
نصب دزدگیر اماکن
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/03/10
15:00 الی 18:00
2 نفر باقی مانده
نصب دزدگیر اماکن
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1399/12/06
12:00 الی 15:00
ظرفیت تکمیل شده
آیفون تصویری
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/03/10
15:00 الی 18:00
2 نفر باقی مانده
آیفون تصویری
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1399/12/06
12:00 الی 15:00
ظرفیت تکمیل شده
نرم افزار موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه, دو شنبه,
1400/03/09
15:00 الی 18:00
3 نفر باقی مانده
نرم افزار موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/03/04
18:00 الی 21:00
3 نفر باقی مانده
نرم افزار موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/02/28
09:00 الی 12:00
ظرفیت تکمیل شده
نرم افزار موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/03/22
09:00 الی 12:00
ظرفیت تکمیل شده
نرم افزار موبایل
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/03/19
12:00 الی 15:00
5 نفر باقی مانده
برنامه نویسی اندروید
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
یک شنبه, سه شنبه,
1400/01/29
18:00 الی 21:00
3 نفر باقی مانده
برنامه نویسی اندروید
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, چهار شنبه,
1400/03/12
18:00 الی 21:00
3 نفر باقی مانده
دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/03/20
15:00 الی 18:00
4 نفر باقی مانده
دوربین مداربسته
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/03/04
12:00 الی 15:00
1 نفر باقی مانده
تابلو روان
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/03/29
18:00 الی 21:00
2 نفر باقی مانده
کنسول‌های بازی
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
دو شنبه, سه شنبه,
1400/03/31
15:00 الی 18:00
ظرفیت تکمیل شده
کنسول‌های بازی
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/03/13
18:00 الی 21:00
3 نفر باقی مانده
پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/02/26
15:00 الی 18:00
6 نفر باقی مانده
پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
شنبه, یک شنبه,
1400/03/08
15:00 الی 18:00
2 نفر باقی مانده
پرینتر و اسکنر
روز های برگزاری:
تاریخ شروع کلاس ها:
ساعت کلاس ها:
ظرفیت دوره:
چهار شنبه, پنج شنبه,
1400/03/26
12:00 الی 15:00
5 نفر باقی مانده
انتخاب زمانبندی کلاس ها
زمانبندی کلاس ها توسط اپراتور
برای انتخاب زمانبندی کلاس های دوره توسط متصدی ثبت نام، میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید، تا رول ثبت برای شما انجام شود.
013-33333145

section-header واتس اپ

برای اطلاع از زمان بندی کلاس ها، نحوه شرکت در کلاس و یا انتخاب کلاس مناسب برای خود، می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.
منتظر شما هستیم ...
پشتیبانی مجتمع آموزشی پل
  ما به صورت 24/7 آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستیم
whatsapp-contact
شماره واتس اپ
09016220042
پشتیبانی از طریق واتس اپ
پشتیبانی مجتمع آموزشی پل گیلان
سوالی دارید؟ میتونم کمکتون کنم؟